DE KLEINE PLANEET

** BOELIEBOE **

In de Kleine Planeet worden kindjes opgevangen van 0 tot 18 maanden. Nadien gaan zij naar de peutergroep in de Grote Planeet, die op dezelfde locatie gelegen is.

We zorgen ervoor dat Uw kindje wordt opgevangen in een huiselijke en gezellige sfeer. Bijzondere aandacht wordt besteed aan een gezonde voeding en liefdevolle verzorging. We respecteren de eigen behoeften en het uniek-zijn van Uw kindje en stimuleren zijn zintuiglijke, verstandelijke en emotionele ontwikkeling.

De Grote Planeet

In de Grote Planeet worden peuters opgevangen van 18 maanden tot 3 jaar. Tijdens de schoolvakanties zijn schoolgaande kindjes tot 4 jaar, die wij als baby opvingen, welkom voor zover er plaats is. Ons team besteedt aandacht aan het pedagogische en sociale aspect van de opvoeding van Uw kind. Hier leren de kinderen samen leven en spelen. We leggen ook de nadruk op de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van Uw kind, zodat het uitgroeit tot een flinke kleuter!